Blokady parkingowe, znaki i lustra drogowe

W Polsce z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Większość nastolatków z utęsknieniem oczekuje na ukończenie osiemnastego roku życia, aby nareszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, nie wspominając o wygodzie. Wystarczy odpalić auto i można wyruszyć gdziekolwiek się zechce. Niestety niektórym kierowcom brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są nieubłagane. Częstą ich przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się bardzo często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, zupełnie nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Dobrze wiemy, gdzie są drogi z pierwszeństwem, które ulice są jednokierunkowe, gdzie musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz parkowania.

Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej ograniczają coraz bardziej popularne bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają się w momencie, gdy następuje zmiana organizacji ruchu lub w czasie zatrzymania dopływu prądu. W chwili, w której zaprzestaje działania połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia amok. Nagle okazuje się, że trzeba spojrzeć na znaki i w przepisowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i proste. W wielkich miastach na dużych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozsądni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawiono kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania utrudniają również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców. Polskie prawo rozróżnia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Organami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie oraz prawidłowe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jedna kategoria dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie odpowiadają właściciele terenu, na którym się one znajdują.

Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowań pionowych zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Zadaniem znaków jest nakazanie lub zakazanie pewnych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia domniemanego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym fragmencie drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji mających miejsce w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być odpowiednie w stosunku do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być niezwłocznie usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz wymogu prawidłowego ustawiania znaków pionowych na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, gwarantującej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich dostrzeżenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Największym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to w głównej mierze przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Nieprawidłowości w tego typu oznaczeniach jest dużo mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas słabych warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy są zobowiązani na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź zniszczone znaki drogowe. Wiąże się to z potrzebą ich zakupu w renomowanych sklepach, gdzie sprzedaje się poprawnie wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest zamieszczona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje niezawodność, terminowość, a także bardzo dobra opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty wysokiej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. To najbogatsza oferta dla wszystkich zarządców dróg.