Marketing internetowy i metody jakie wykorzystuje

Nowoczesne, nieustannie rozwijające się sruktury informacyjno-komunikacyjne znalazły stałe miejsce nie tylko w codziennym życiu ludzi, ale także w działalności przedsiębiorstw. Dzisiaj nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez Internetu, a biznes bez niego nie ma szans na rozwój. Obecnie obowiązkowe jest utworzenie przez firmy własnych stron internetowych, prowadzenie kampanii reklamowych w sieci oraz stały kontakt mailowy z klientami.
Aby firma miała szansę w ogóle zaistnieć w Internecie i być tam widoczne dla potencjalnych klientów, obowiązkowe jest wykonanie szeregu działań i zabiegów. Wszystkie te działania łączy jedna nazwa: marketing internetowy.
Marketing internetowy koncentruje się w głównej mierze na badaniu potrzeb klienta, który poprzez wpisanie w wyszukiwarce internetowej określonego zapytania informuje o swoich preferencjach i oczekiwaniach. Za pomocą wyszukiwarki trafia na strony internetowe sklepów, które są w stanie najlepiej zaspokoić jego potrzeby. Zanczna część sfinalizowanych transakcji handlowych ma swój początek w wyszukiwarce internetowej.
Kluczem do zdobycia jak największej grupy klientów w Internecie jest posiadanie nowoczesnej i bogatej treściowo strony internetowej. Strony internetowe przedsiębiorstw zdecydowanych na sprzedaż towarów i usług przez Internet muszą być zoptymalizowane pod kontem SEO oraz zbudowane na nowoczesnym oprogramowaniu, a także charakteryzować się przejrzystością oraz dobrym i szybkim hostingiem.


Posiadanie dobrej strony www to jednak nie wszystko. Samo jej istnienie jest bezużyteczne, jeśli hipotetyczni klienci nie będą mogli na nią trafić. Aby mogła być ona widoczna w sieci konieczne jest podjęcie wielu działań służących jej wypozycjonowaniu, czyli ukazaniu się w czołówce wyników wyszukiwarki. Na te działania składają się: linki sponsorowane, reklama kontekstowa, pozycjonowanie w wynikach wyszukiwarki i mapkach Google. W zależności od aktualnej pozycji strony w sieci i efektów jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć, należy wybrać odpowiednie narzędzie pozycjonowania.

Wyjątkową właściwością Internetu, bardzo cenną z punktu widzenia marketingu, jest łatwość gromadzenia informacji oraz szybka komunikacja, co pozwala otworzyć się firmie na nowych klientów, do których jej oferta wcześniej nie mogła dotrzeć. W odróżnieniu od prasy, radia czy telewizji, Internet daje możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, co pozwala nie tylko na zapoznanie się z kompletną ofertą firmy, ale także na złożenie zamówienia i dokonanie płatności elektronicznej. Bardzo ważną rzeczą jest także dbałość o wiarygodność przedsiębiorstwa w cyberprzestrzeni, co oznacza szybką reakcję na zapytania klientów, bieżącą aktualizację strony oraz przedstawianie oferty zgodnej z rzeczywistością. W budowaniu zaufania do marki wśród użytkowników Internetu bardzo przydatne okazały się popularne od kilku lat portale społecznościowe. Odznaczają się one głównie dużym zasięgiem i oferują dostęp do informacji na temat użytkowników jak np. wiek, zainteresowania itp. Na tego typu portalach firma ma możliwość utworzenia własnego profilu, gdzie może umieszczać informacje na temat swojej działalności, linki do oferowanych produktów lub usług, spotów reklamowych i tym podobne. Każdy użytkownik może przyłączyć sie do profilu przedsiębiorstwa i śledzić jego ofertę oraz działalność. Ciekawe jest to, że utworzenie konta na portalu społecznościowym jest bezpłatne, co oznacza, że firma nie ponosi kosztów za przyciąganie w ten sposób potencjalnych klientów.

W dobrze funkcjonujących i rozwijających się firmach często niezbędne staje się wprowadzenie kilku systemów informatycznych, których zadaniem jest wsparcie pracowników firmy i usystematyzowanie pracy. Mogą to być systemy do prowadzenia księgowości, do obsługi klientów itp. Wszystkie te oprogramowania z reguły są zróżnicowanie i posiadają rozmaite funkcje. Aby wszystkie one mogły ze sobą współpracować i korzystać np. z tej samej bazy danych bądź wymieniać się danymi niezbędna jest integracja systemów informatycznych. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie oprogramowania dają możliwość zintegrowania ich z innymi systemami, ale zdecydowana większość tak. Wszystko zależy od programów, na których pracuje przedsiębiorstwo. Integrację systemów można podzielić na jednostronną i dwustronną. W przypadku bardzo skomplikowanych programów informatycznych stosuje się integrację jednostronną. Dane płyną wtedy z jednego programu, który wysyła dane, do drugiego, który je odbiera. Czynność powrotna nie jest możliwa, jednak taki rodzaj integracji dla mnóstwa firm jest wystarczający. Integracja dwustronna to całkowite połączenie systemów informatycznych. Dane mogą wtedy być przesyłane we wszystkich kierunkach, a funkcjonalność łączonych systemów znacząco wzrasta. Przedsiębiorstwo przed dokonaniem wyboru co do rodzaju połączenia powinno wziąć pod uwagę kilka czynników. Głównym jest koszt wykonania połączenia, następnym – funkcjonalność zastosowanego rozwiązania, ostatnim – możliwości posiadanego oprogramowania. Bez względu na wybór rodzaju integracji, daje ona mnóstwo korzyści, które można zauważyć w krótkim odstępie czasu.
W ciągu ostatnich lat świadomość konieczności posiadania profesjonalnej reprezentacji w sieci wśród przedsiębiorców znacząco wzrosła. Wzrasta też poziom ich informatyzacji i zastosowania najnowszych technologii systemowych i informatycznych. To wielka zmiana dla przedsiębiorców, ale także nieograniczone możliwości, które mogą zwiększyć rozwój firm i wygenerować ogromne obroty.